Qui Som


L'APIMA és una organització estable, de voluntària associació, sense ànim de lucre, independent d’institucions, administracions, partits polítics, sindicats, empreses o altres entitats, formada per pares i mares o tutors d’alumnes escolaritzats a centres no universitaris on podran tenir la seva seu.QUI SOM:


Actualment els membres de la junta de l’APIMA del CEIP SANT LLUÍS, sóm:

Presidenta: Mònica Pons
Vicepresidenta: Aina Raich
Secretaría: Núria Pons
Tresorer: Sergi Pino
Vocals: Margui Salord, Andrea Vinent, Maykol Giraldez, Mandy Torrús, Ana González

i amb les portes obertes per qui vulgui col·laborar tant directament com indirectament...OBJECTIUS DE L’APIMA:


Col·laborar en les activitats educatives del centre.

Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del centre.

Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de
¡ conferències, publicacions, grups de treball, etc., i també promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.

Informar i assessorar als pares i les mares sobre les activitats pròpies de l’APIMA, tant de forma individual com col·lectiva i tot allò que estigui relacionat amb l’educació dels seus fills/es; i també promoure l’exercici dels drets i deures que
tenen en aquesta tasca.

Participar en la gestió del centre a través del consell escolar

L’APIMA té com a principal funció fer d’enllaç entre l’escola i els pares i les mares. Actuem com a vincle unificador entre aquestes dues parts, mirant d’aportar el que l’escola necessita per millorar el procés d’aprenentatge dels nostres fills i filles i per altra banda actuar com a representants de les famílies i poder manifestar les seves necessitats al centre.

No hay comentarios:

Publicar un comentario